Vi er alle på hver sin måde opvokset op og ind i en familie på godt og ondt. Familien har været med til at skabe dig som menneske, dine værdier og normer. Den har skabt en fundament for hvad og hvordan du selv forholder dig til den nye familie du er i, og den måde du skal være partner for din partner.

Terapi og familie hænger uløseligt sammen. Vi skal kigge ind i din familie, se hvad der er/var på spil i familien. Er det hensigtsmæssigt det du lærde dengang? Skal noget ændres og hvordan skal det ændres?

Måske skal vi stille din familie op, finde ud af hvilken position du tog i familien og hvordan du passede på dig selv i din familie.

Familieopstilling i terapi er meget virkefuld og et af de redskaber, der virkelig kan gøre en forskel for dig.